מה"ד דרום
   
   
   

משתלמים יקרים שלום רב! 


"החינוך לאורח חיים דמוקרטי הוא אבן יסוד מרכזית בחברה דמוקרטית. מועצת התלמידים בבית הספר, המונחית והמודרכת על ידי מינהל חברה והנוער מהווה אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער ייצוגית המקדמת את הערכים הדמוקרטיים בבית הספר ובקהילה. הפעילות של חברת התלמידים ומועצות התלמידים מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר מסייעת בטיפוח אקלים מיטבי ומחזקת את זיקת התלמידים ואת השתייכותם להוויה הבית-ספרית והקהילתית" (מתוך חוזר מנכ"ל מועצות התלמידים בבית הספר).


לאור פרסום חוזר מנכ"ל בנושא מועצות התלמידים בבתי הספר והכנסת אות התקינות בעבודת המועצות, עלינו להבטיח כי מנחי המועצות עברו הכשרה מקצועית ורכשו את הכלים להובלת המועצה בבית הספר.

ההכשרה תמשך 60 שעות ׁ)שלב א'+ שלב ב' – כל שלב 30 שעות).


שלכם,
שרי ציוני
רפרנטית מנהיגות צעירה
מחוז דרום


קורס מנחי מועצות מכתב למנהלים+ סילבוס.docxקורס מנחי מועצות מכתב למנהלים+ סילבוס.docx